Poštovani klijenti,

MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA usvojio je Program posebnih mjera u cilju ublažavanja negativnih uticaja prouzrokovanih virusom Covid-19 na građane i privredu, pojedinačno sa svakim klijentom koji zbog pandemiološke situacije nije u mogućnosti redovno izmiritivati kreditne obaveze prema MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA, pokušaće zajednički sagledati mogućnosti otplate i nastojati pronaći adekvatno rješenje koje će klijentu olakšati izlazak iz krize.

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“, koju je objavila Agencija za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 30/20), daje nam se mogućnost da na osnovu analize ugroženosti klijentu odobrimo i ponudimo jednu ili više navedenih mjera:

1) moratorijum, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza na period od najduže 6 mjeseci,

2) uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kredita na period od najduže od 12 mjeseci, u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno,

3) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,

4) produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, na period od najduže 12 mjeseci,

5) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,

6) prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju Prihoda ili nekom drugom relevantnom paramertu koje odredi Društvo,

7) druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

Zahtjev za posebnu mjeru (zahtjev za olakšice prilikom otplate kredita), mogu podnjeti klijenti (stanovništvo) kojima je uručen otkaz od poslodavca, klijente kojima su smanjena mjesečna primanja ili klijente koji imaju neredovna mjesečna primanja, odnosno za klijente (preduzetnici, d.o.o., poljoprivrednici) kojima je zabranjen rad usljed sprovođenja mjera restrikcija za suzbijanje širenja virusa „Covid – 19“, klijente kod kojih je smanjen obim mjesečnih prihoda usljed smanjenja obima poslovne aktivnosti, klijente koji ostvaruju neredovan mjesečni prihod usljed otežane naplate potraživanja od kupaca, ili klijente kojima je ugrožena likvidnost u poslovnoj aktivnosti usljed promjene tržišnih uslova.

 

Klijenti mogu predati Zahtjev za posebnu mjeru na sljedeće načine:

 • Slanjem skeniranog formulara putem elektronske pošte,
 • Slanjem putem redovne pošte,
 • Dolaskom u našu najbližu poslovnicu MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA.

Zahtjev možete videti ovde

 

Mikrokreditno društvo PRIVREDNIK d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 125, Bijeljina

Kontakt telefon: 055/ 241–123

E-mail: office@mkd-privrednik.com

 

Nakon što kreditni službenik analizira „Zahtjev za odobrenje privremenih mjera sa ciljem olakšavanja izmirenja kreditnih obaveza u uslovima izazavanim pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ i njegovu opravdanost predlaže klijentu jednu od ponuđenih mjera.

Prije odobrenja posebne mjere kao olakšice za izmirenje postojećih kreditnih obaveza, bićete upoznati sa svim njenim uslovima i efektima. Dobićete ponudu o kojoj se trebate izjasniti pisanom izjavom.

Ako ponudu prihvatite, pristupiće se zaključenju ugovora ili aneksa ugovora, zavisno od odobrene mjere.

Važno je da znate, da sve učesnike u postojećem kreditu treba da upoznate sa zahtjevom za posebnu mjeru radi odobravanja olakšice za izmirenje kreditnih obaveza. Svi učesnici u kreditu treba da budu saglasni sa ponuđenom mjerom, kako bi mogli zaključiti novi ugovor ili aneks ugovora s ciljem realizacije vašeg zahtjeva.

Ako prihvatite ponudu od strane MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA, kamatna stopa će biti ista kao što je bila definisana postojećim ugovorom i neće se naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge implementacije posebne mjere kao olakšice za izmirenje postojećih kreditnih obaveza.

 

DA BISTE BOLJE RAZUMJELI PRIVREMENE MJERE I OLAKŠICE KOJE JE MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA PRIPREMILO, MOLIMO VAS DA PROČITATE ČESTA PITANJA I ODGOVORE U NASTAVKU

 

Da li će klijentima biti omogućeno odgađanje u otplati kreditnih obaveza ?

MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA primjenu Odluke Agencije za bankarstvo o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” koja se odnosi na potraživanja od fizičkih i pravnih lica. U skladu s ovom odlukom će odobriti jedan ili modalitet više mjera koji će klijentima pomoći da lakše premoste ovaj krizni period, te da u narednom periodu uredno izmiruju svoje kreditne obaveze i uspostave održivi model poslovanja.

Ko ima pravo na odgađanje u otplati kreditnih obaveza ?

Prema odluci Agencije za bankarstvo RS pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA.

Ukoliko se radi o klijentu fizičkom licu to znači da:

 • nema mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantenu ili samoizolaciji,
 • nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla jer je kompanija u kojoj je radio zapala u probleme zbog korona virusa,
 • klijentu su značajno smanjeni prihodi zbog pojave korona virusa,
 • drugi slučajevi u kojima je vaša kreditna sposobnost ugrožena zbog korona virusa.

Ukoliko se radi o klijentu pravnom licu to znači da:

 • smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa,
 • dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te je klijent privremeno obustavio proizvodnju,
 • kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu,
 • zaposlenici klijenta zaraženi, te je klijent odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone,
 • poslovanje klijenta pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa.

Na koji način klijenti mogu podnijeti zahtjev ?

Klijenti će kontaktirati MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA i podnijeti zahtjev za odgađanje plaćanja kreditnih obaveza. Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA će se podnositi direktno u poslovnicama, u nekim slučajevima će to biti isključivo putem zvanične internet stranice, dostavom putem redovne pošte ili mailom.

Kakav je proces nakon što klijenti podnesu zahtjev ?

Nakon što u zahtjevu navedete razlog zbog kojeg je kreditna sposobnost klijenta pogoršana isti ulazi u proces razmatranja. U ovom se procesu odlučuje o modalitetu koji je najprimjereniji za rješavanje novonastale situacije. Nakon toga, MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA klijentu putem nekog od zvaničnih kanala komunikacije dostavlja ponudu o kojoj se klijent treba izjasniti na način definisan u ponudi.

Da li će klijenti u ovom slučaju plaćati zateznu kamatu ?

U periodu privremenog moratorijuma neće se obračunavati niti naplaćivati iznos zatezne kamate.

Šta u ovom slučaju dešava s trajnim nalogom ili administrativnom zabranom klijenta ?

Trajni nalog uspostavljen za izmirenje obaveza prema MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA će Vam biti ukinut odmah po odobrenju privremene mjere. Ako Vam se rata skida putem administrativne zabrane potrebno je da po odobrenju privremene mjere Vi informišete Vašeg poslodavca da zaustavi administrativnu zabranu tako što ćete mu poslati ponudu od MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA i dokaz da ste je prihvatili, kako se u vrijeme trajanja moratorija ne bi vršile obustave na platu.

U kom roku se može podnijeti zahtjev za olakšice ?

Trenutno rok do kada možete podnijeti Vaš zahtjev je do 31.12.2020. godine. MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA će prioritetno obrađivati zahtjeve klijenata koji su direktno pogođeni krizom, pa tek onda sve druge.