Da li će klijentima biti omogućeno odgađanje u otplati kreditnih obaveza ?

MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA primjenu Odluke Agencije za bankarstvo o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” koja se odnosi na potraživanja od fizičkih i pravnih lica. U skladu s ovom odlukom će odobriti jedan ili modalitet više mjera koji će klijentima pomoći da lakše premoste ovaj krizni period, te da u narednom periodu uredno izmiruju svoje kreditne obaveze i uspostave održivi model poslovanja. 

Ko ima pravo na odgađanje u otplati kreditnih obaveza ?

Prema odluci Agencije za bankarstvo RS pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA. 

Ukoliko se radi o klijentu fizičkom licu to znači da:

  1. nema mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantenu ili samoizolaciji,
  2. nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla jer je kompanija u kojoj je radio zapala u probleme zbog korona virusa,
  3. klijentu su značajno smanjeni prihodi zbog pojave korona virusa,
  4. drugi slučajevi u kojima je vaša kreditna sposobnost ugrožena zbog korona virusa.

Ukoliko se radi o klijentu pravnom licu to znači da:

  1. smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa,
  2. dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te je klijent privremeno obustavio proizvodnju,
  3. kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu,
  4. zaposlenici klijenta zaraženi, te je klijent odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone,
  5. poslovanje klijenta pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa.
Na koji način klijenti mogu podnijeti zahtjev ?

Klijenti će kontaktirati MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA i podnijeti zahtjev za odgađanje plaćanja kreditnih obaveza. Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA će se podnositi direktno u poslovnicama, u nekim slučajevima će to biti isključivo putem zvanične internet stranice, dostavom putem redovne pošte ili mailom.

MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA može pokrenuti moratorijum i druge  posebne mjere samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju ukoliko se radi se o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti. U ovom slučaju ćete obavijest  dobiti putem jednog od zvaničnih kanala komunikacije. 

Kakav je proces nakon što klijenti podnesu zahtjev ?

Nakon što u zahtjevu navedete razlog zbog kojeg je kreditna sposobnost klijenta pogoršana isti ulazi u proces razmatranja. U ovom se procesu odlučuje o modalitetu koji je najprimjereniji za rješavanje novonastale situacije. Nakon toga, MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA klijentu putem nekog od zvaničnih kanala komunikacije dostavlja ponudu o kojoj se klijent treba izjasniti na način definisan u ponudi.

Šta podrazumijeva privremeni moratorijum ?

MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA Vam mogu odobriti moratorijum sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja vanrednog stanja. Ovaj moratorijum znači da će Vam MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA odložiti plaćanje obaveza (glavnica i kamata ili samo glavnica, u zavisnosti od procjene mogućnosti klijenta) do ukidanja proglašenja stanja.  

Da li će klijenti u ovom slučaju plaćati zateznu kamatu ?

U periodu privremenog moratorijuma neće se obračunavati niti naplaćivati iznos zatezne kamate. 

Šta u ovom slučaju dešava s trajnim nalogom ili administrativnom zabranom klijenta ?

Trajni nalog uspostavljen za izmirenje obaveza prema MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA će Vam biti ukinut odmah po odobrenju privremene mjere. Ako Vam se rata skida putem administrativne zabrane potrebno je da po odobrenju privremene mjere Vi informišete Vašeg poslodavca da zaustavi administrativnu zabranu tako što ćete mu poslati ponudu od MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA i dokaz da ste je prihvatili, kako se u vrijeme trajanja moratorija ne bi vršile obustave na platu.

U kom roku se može podnijeti zahtjev za olakšice ?

Trenutno rok do kada možete podnijeti Vaš zahtjev nije ograničen. MKD PRIVREDNIK doo BIJELJINA će prioritetno obrađivati zahtjeve klijenata koji su direktno pogođeni krizom, pa tek onda sve druge.